Invitation

Matsumae Cup Business 2023

Vi inviterer lokale og internationale virksomheder og sponsorer til at præsentere deres produkter og services i forbindelse med Matsumae Cup. Vejle by vil i samarbejde med den japanske ambassade facilitere en introduktion til det japanske marked og skabe rum for møder mellem japanske og danske virksomheder.


Målet er at udnytte, det at mennesker fra forskellige lande mødes gennem sportsbegivenheden, til at skabe forbindelser og samarbejder mellem de deltagene virksomheder og lande.

Til det kommende event i februar 2023, har vi fokus på fire temaer: Food, turisme, AI og Bæredygtighed.

Hør Institut for Fremtidsforskning fortælle om forudsete og potentielle forandringer i spisevaner og diæter og bliv præsenteret for nye måder og produkter hos Food Innovation House.

Med fokus på turisme, kan du opleve Visit Vejle og de relevante ledere fra den japanske ambassade diskutere fremtidens turisme i Danmark og Japan.

På besøg hos AI Innovation House, demonstrerer vi teknologier udviklet til mennesker, erhverv og velfærd og diskuterer, hvordan artificiel intelligens og robotter vil indtage og forandre måden vi lever på over de kommende år og årtier.

Begrebet bæredygtighed påvirker i stigende grad virksomheder af enhver slags. Til eventet vil vi tale om bæredygtighed som en stor erhvervsmæssig mulighed.

Vil du vide mere eller tilmelde dig Matsumae Cup Business 2023 kontakt os på matsumaecupbusiness@gmail.com


Matsumae Cup Business 2023

We welcome local and international businesses and sponsors to display their products and services in connection with Matsumae Cup. The city of Vejle will in cooperation with the Japanese embassy organize introductory meetings to the Japanese market including thematic business meetings between Japanese and Danish companies.


The aim is through the cultural sport event to leverage the meeting of people from different countries to generate business liaisons and collaborations between attending companies and countries.

In the upcoming event in February 2023, we emphasize four themes: Food, tourism, AI and sustainability.


Experience the Institute of Future Studies talking about the foreseeable and potential changes in eating and dietary habits, and watch new ways and products presented at the Food Innovation House.

Addressing tourism, you can experience Visit Vejle and the corresponding tourist leaders from the Embassy of Japan debating the future of tourism in Denmark and Japan.

Visiting the AI Innovation House, we will demonstrate technologies made for people, industries and the welfare business and debate how artificial intelligence and robotics will permeate and change the way we live over the coming years and decades.

Sustainability will have an increasing impact on companies in general. During the event we will approach sustainability as a great business opportunity.

Want to learn more or attend Matsumae Cup Business 2023 write us at matsumaecupbusiness@gmail.com