Nyheder

11. oktober 2022

ENDNU ET SPÆNDENDE MØDE MED MR. HARADA OG MR. SEMA

Knud-Erik Hansen fra Matsumae Cup Business kunne endnu engang byde velkommen til Mr. Harada og Mr. Sema fra den Japanske Ambassade. Flere spændende ting blev vendt i forhold til samarbejdet i forbindelse med Matsumae Cup Business til februar 2023.

Besøget afsluttede på fantastisk vis med overværelse af kampen mellem Japan og Danmark til VM i kørestolsrugby.

5. oktober 2022

MATSUMAE CUP BUSINESS INDLEDER UNIKT SAMARBEJDE MED BUSINESS VEJLE


Lena Jacobsen og Knud-Erik Hansen fra Matsumae Cup Business gruppen har i denne uge haft møde med Dorthe Falcher, chef for Business Vejle, hvor der blev drøftet mange gode tiltag med henblik på at skabe et unikt samarbejde mellem sport og business.

Dorthe Falcher, Chef for Business Vejle udtaler: ”Vi glæder os til samarbejdet og ser en ny mulighed for at fremme vore medlemsvirksomheders salg, ved at indgå et samarbejde med sporten”.


27. september 2022

Matsumae Cup 2023 bliver større og mere inkluderende end nogensinde


Forberedelserne til Matsumae Cup 2023 er i fuld gang, og der er lagt op til en markant udvidelse af begivenheden - ikke bare sportsligt, men også i forhold til erhverv og internationale samarbejder.

Danmarks største judostævne

Matsumae Cup Judo er blevet afholdt i Danmark de seneste 30 år på grund af Tokai Universitetets europæiske hovedkvarter, der er placeret i Vedbæk. Matsumae Cup bygger på et særligt venskab mellem Danmark og Japan skabt af japaneren Shigeyoshi Matsumae, Tokai Universitetets stifter.

Siden 2015 er stævnet blevet afholdt i Vejle i et samarbejde mellem Vejle Judoklub og planlægningskomiteen med aktiv støtte og bidrag fra Vejle kommune. For at tiltrække sponsorer og lokal opmærksomhed, er stævnet gradvist udvidet med tre elementer: Sport, kultur og erhverv. Det betyder, at Matsumae Cup i dag er det største judostævne i Danmark.

I 2023 er der særligt fokus på erhvervsdelen, selvom ambitionerne bestemt ikke er små for hverken sports- eller kulturdelen.

Store ambitioner

Arrangørerne bag Matsumae Cup 2023 håber på 1000 deltagere set i forhold til 2020, hvor mere end 800 judoudøvere fra 25 forskellige lande deltog. Som et supplement er judo for svagtseende bleve tilføjet.

Ikke nok med det, så forventer de at få besøg af mange skoleklasser under optakten til stævnet, hvor skoleelever har mulighed for at afprøve judo, samt flere grene indenfor kampsport og selvforsvar. Samtidig vil der være en masse aktiviteter fra lokale og regionale interessenter f.eks. kunst inspireret af japansk kultur, kunsten at dyrke bonsai træer, e-sport, koncerter og sumobrydning.

Besøg fra mange lande - en oplagt mulighed for erhvervsnetværk

Som det nyeste tiltag inviterer Matsumae Cup lokale og internationale virksomheder til at præsentere deres produkter og services, skabe nye internationale kontakter og deltage i inspirerende og fremtidsperspektiverende indlæg med afsæt i udvikling og nytænkning.

Konferencen Matsumae Cup Business foregår i dagene efter stævnet og starter med åbningsceremonien for det internationale sportsstævne.


Idéen er at udnytte, at så mange mennesker fra forskellige lande allerede mødes gennem sportsbegivenheden, til at skabe gunstige erhvervsforbindel-ser og samarbejder.

Fokus på food, kunstig intelligens og bæredygtighed

Under konferencen er der fokus på tre erhvervsområder, hvor de deltagende virksomheder blandt andet vil få indblik i nye mad- og spisevaner, udviklingen fra masseturisme til individualiserede rejseløsninger og brugen af kunstig intelligens i ældreplejen og i undervisningen af børn.

Deltagerne får i samme ombæring mulighed for at møde fremtidseksperimen-terende kokke og andre eksperter til åben dialog og netværk under konferencen.

Hele initiativet støttes af Vejle kommune og organiseres af frivillige og passionerede personer i Vejles judomiljø med et håb om at sprede interessen og bevidstheden om judo som sportsgren og livsstil, men i særdeleshed også at kunne udnytte forretningspotentialet, når mange mennesker fra forskellige lande mødes, til at skabe erhvervsnetværk og samarbejder på tværs af grænser.

For yderligere oplysninger: Kontakt Knud Erik Hansen tlf. 2179 5642 mail. ke@scantradex.dk elle Hans Læssøe tlf. 2030 8699 mail. hl@aktus.dk


18. september 2022

Matsumae Cup…

…mere end et judostævne!

Det gode samarbejde etableret via Matsumae Cup mellem Den Japanske Ambassade, Tokai University, Vejle Budo Klub samt Vejle Kommune fortsætter.

I sidste uge kunne Vejle derfor byde en delegation fra ambassaden velkommen til et indledende møde med afsæt i den sportslige, kulturelle og erhvervsmæssige positive udvikling det internationale judostævne Matsumae Cup har gennemgået. Den Japanske Ambassade og Vejle Kommune undersøger lige nu muligheden for et udvidet samarbejde bl.a. i retning af de temaer Matsumae Cup Business arbejder med, nemlig artificiel intelligence, velfærds-teknologi/robotter, Food/gastro tourism og bæredygtighed. På mødet i sidste uge, deltog repræsentanter fra Den Japanske Ambassade og borgmesterens stab, erhvervschefen hos Vejle Kommune, samt formanden for Matsumae Cup Organisationskomiteen.

Den Japanske Ambassade har givet udtryk for at arrangementet er utrolig spændende, da de ikke tidligere har set at et sports-arrangement kan udvikles på en måde hvor kultur og business forenes.


September 2022